ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΕΤΑΛΚΟΗ επιχείρηση ιδρύθηκε το 1993 ως εταιρεία επεξεργασίας και τοποθέτησης υδρορροών. Από το 1997 μπήκε πιο δυναμικά στο χώρο παραγωγής εξαρτημάτων παραδοσιακής υδρορροής και κατάφερε μέσα σε λίγο χρόνο να καθετοποιήσει την παραγωγή σε όλη τη γκάμα εξαρτημάτων υδρορροής.

Η εταιρεία παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο των κατασκευών και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της, από το 2006 διαθέτει μηχανήματα αδιατάρακτης κοπής και διάτρησης σε μπετόν.

Η ΜΕΤΑΛΚΟ διαθέτει σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού εμβαδού 980m², και σε συνδιασμό με τον άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό της, έχει τη δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντων.

ΜΕΤΑΛΚΟΜΕΤΑΛΚΟ