ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Η εταιρεία ΜΕΤΑΛΚΟ διαθέτοντας μία πλήρη σειρά κρουστικών και υδραυλικών πρεσσών, αναλαμβάνει και φασόν εργασίες ειδικών τεμαχίων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το προσχέδιο ή το καλούπι της ειδικής κατασκευής, η εταιρεία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή του.

Καινοτομία στην κατεδάφιση. Επιλέξτε αδιατάρακτη κοπή, που γίνεται με μηχανήματα σύγχρονα και άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένα. Η σύγχρονη τεχνολογία κοπής και διάτρησης σε μπετόν απαιτεί και αντίστοιχα εξειδικευμένα μηχανήματα, τα οποία διαθέτουμε. Με τη χρήση των μηχανημάτων μας σας παρέχουμε τα εξής: Δυνατότητα κοπής οπλισμένου σκυροδέματος μέχρι και 73cm πάχος. Δυνατότητες διάτρησης οπλισμένου σκυροδέματος μέχρι Φ40cm και βάθος 80cm.

Nέος τρόπος κατεδάφισης χωρίς κραδασμούς, μόνο με αδιατάρακτη κοπή. Η κατεδάφιση κτιρίων είναι μια απαιτητική εργασία, οχι πλέον χρονοβόρα χάρη στα συστήματα αδιατάρακτης κοπής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.